Kosten Eigen Huis Bouwen  thumbnail

Kosten Eigen Huis Bouwen

Published Oct 14, 23
6 min read

De Waarderingskamer controleert en beoordeelt alle gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Met vriendelijke groeten,Zeemeeuw Catelijne Beijst, 05-04-2018Wordt van een berging die zich buiten de woning, maar binnen het pand bevindt, het oppervlak bij dat van de woning opgeteld of is er een verdeelsleutel voor?mvg, Catelijne B.

Een inpandige berging kan wel een ander kadastraal nummer hebben, dit wordt dan in het taxatieverslag apart vermeld. Met vriendelijke groeten,Zeemeeuw Renske, 01-12-2016Geachte infoteur,ik ben in de eerste fase van een huis kopen. Mijn vraag is als ik bij op de site bereken hypotheeklasten intik 90000 hypotheek tegen 1,50 procent en de woz waarde van het huis 211000 en mijn inkomen bruto 25000 dan komt er een netto bedrag uit van 311 per maand.

Klopt dat? En zo ja heb ik dan geen bijtelling van huurwaardeforifait wet Hillen? Ik ben me aan het gr Renske Reactie infoteur, 07-07-2020Geachte Renske,Als u de hypotheek annuitair financiert, dan zou dit bedrag kunnen kloppen, maar u zou ook kunnen kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek als u minder dan 50% van de woning financiert.

582 euro. Aflossingsvrij tegen 1,5% kost u gemiddeld 1. 350 euro per jaar (elk jaar is dit een iets ander bedrag)Met vriendelijke groeten,Zeemeeuw Ee de Witte, 10-10-2016Onze Woz is recent sterk gestegen (50K) nadat wij vorige jaar de woning hebben gekocht. De referentiepanden (vrijwel identiek) zijn respectievelijk 110000 en 128000 lager in WOZ waarde dan onze woning.

Kan dit? En kan ik bezwaar aantekenen zonder mijn buren in een lastig parket te brengen (mogelijk verhoging van hun WOZ)? Ed, W Reactie infoteur, 31-05-2019Beste Ee de Witte,U kunt gerust bezwaar aantekenen, de WOZ-waarde bij de buren is bij de gemeente natuurlijk ook bekend. Met vriendelijke groeten,Zeemeeuw P. J.

000 en 2016 294. 000. Hier hebben we bezwaar tegen gemaakt. Onze buren twee onder een kap, zelfde woning heeft woz 2016 249. 000! Geen veranderingen gehad in 2015, alleen ons huis te koop gezet in 2e week december 2015. Omdat de peildatum 1-1-2015 is kan dit ons inziens geen probleem zijn en zal dan misschien de peildatum 1-1-2016 gaan tellen.

000 blijven? M Reactie infoteur, 28-12-2017Hallo P. J. van Vemde,Waarschijnlijk is de WOZ-waarde verhoogd omdat uw vraagprijs hoger was. Dan nog kunt u bezwaar maken en aangeven dat u wel meer vraagt, omdat u er het maximale uit wil halen maar helemaal niet zeker bent dat dat ook zal lukken.

Nu hebben wij een nieuwe beschikking ontvangen waar onze wozwaarde is vastgesteld op 426000. Kan er zomaar een verhoging worden toegepast van 60000 euro? In hoeverre heeft het zin om bezwaar aan te tekenen? Reactie infoteur, 07-07-2020Beste Mf,Het kan ook zijn dat de waarde in voorgaande jaren te laag is vastgesteld.

Daarbij kijkt u naar de panden in de buurt en voor hoeveel die recent zijn verkocht en of er bepaalde nadelen aan uw woning zijn door ligging, overlast of onderhoud, waardoor de waarde nu te hoog is vastgesteld. Met vriendelijke groeten,Zeemeeuw Steef, 24-03-2016Hallo,Mijn WOZ is met 33,9% gestegen in den helder notabene.

Het is namelijk zo dat als een belastingplichtige bezwaar maakt tegen een aanslag of een beschikking en gelijk krijgt, deze ook recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt zijn (u moet er wel om vragen). Met vriendelijke groeten,Zeemeeuw Richard, 03-03-2016Hallo, Mijn vrouw en ik zitten sinds november vorig jaar in de bijstand, ik heb een eigen praktijk gehad en we hebben 3 jaar (!) van ons spaargeld geleefd, totdat het op was.

Nu is de WOZ waarde ineens � 16000 hoger en komen we wel boven die grens uit. Weet u of de gemeente hier rekening mee gaat houden? Of blijven ze bij hun bepaling van vorig jaar?groet, Richard. Reactie infoteur, 07-07-2020Hallo Richard,De gemeente zal uitgaan van de nieuwe WOZ-waarde. Met vriendelijke groeten,Zeemeeuw Karin Hennen, 29-02-2016Een buurtgenoot attendeerde mij op een blijkbaar bestaande regeling dat, in geval er een coffeeshop binnen een straal van 500 met van mijn huis ligt, wat het geval is, vermindering van ozb usance is.

Met vriendelijke groeten,Zeemeeuw Wilco, 28-02-2016Zojuist mijn woz waarde ontvangen. het is gezakt van 240. 000 euro naar 211. 000 euro. ik heb geen idee hoe dat mogelijk is. over 2 jaar loopt mijn vaste rente percentage van de hypotheek af, en mijn huis staat onder water. daarom zou ik in een hoger tarief vallen, tenzij ik genoeg spaargeld kan inleggen.

Is het wijs om nu al de WOZ aan te vechten? of maakt het niet uit om dat over 2 jaar te doen en nu nog het lager belasting tarief te benutten?vriendelijke groet, Wilco Reactie infoteur, 07-07-2020Beste Wilco,Waarschijnlijk is het beter om volgend jaar bezwaar aan te tekenen, dan hebt u nu minder belasting en de huizenprijzen zullen straks waarschijnlijk weer wat hoger zijn.

Jaquet, 27-02-2016Ik heb zojuist de WOZ beschikking ontvangen. Bij het opvragen van het taxatieverslag van de gemeente viel mij op dat het bouwjaar van het pand onjuist is (1939 i. p.v. 1954) en ook de grootte acht ik niet juist, Inmiddels ontbreekt ook de buitenberging, die is gesloopt toen wij de woning 8 jaar geleden kochten.

Als ik hertaxatie aanvraag kan wellicht een andere beschikking worden gemaakt, maar wat gebeurt er met de beschikkingen van de afgelopen 8 jaren? Worden deze ook opnieuw vastgesteld en hoe lang gaat men terug in de tijd? Gaarne uw reactie. F. Jaquet. Reactie infoteur, 07-07-2020Beste F. Jaquet,De WOZ-beschikkingen van eerdere jaren worden niet gewijzigd, wel die van dit jaar als u op tijd bezwaar aantekent.

Ben ik dan nog WOS belastingplichtig voor de parkeerplaats? Reactie infoteur, 15-02-2016Beste Willem Kammeijer,Als het gaat om een parkeerplaats die is afgebakend voor de eigenaar of gebruiker van de woning (hekje of anderszins), hoort de parkeerplaats bij de WOZ-beschikking van de woning. De eigenaar van de woning zal meer moeten betalen en ik kan me voorstellen dat hij dat bij u in rekening brengt, als niet anders is afgesproken.

Ondanks dat ik deze te laat heb ingestuurd is het toch ambtshalve in behandeling genomen. De waarde blijft gehandhaafd (579. 000 tegen 479. 000 van het jaar ervoor). Mijn argument was dat het woonoppervlakte kleiner is dan de taxateur hanteert (135 m2 ipv 160 m2). Na controle blijkt dat de gebruiksoppervlakte wonen nu inderdaad bijgesteld is naar 135m2, maar dat de overige inpandige ruimte nu ook wordt meegerekend (75 m2 voor de garage, die overigens ook niet klopt (is100m2)).

Concreet zijn mijn vragen: waarom gaat de ozb/gemeentelijke belastingen omhoog terwijl de waarde gehandhaafd blijft? Waarom blijft de waarde gehandhaafd als er toch een duidelijk verschil is met de oorspronkelijke gehanteerde gebruiksoppervlakte (160m2 tegen 210m2)? Reactie infoteur, 07-07-2020Beste Henk,Het ozb-tarief voor een niet-woning zoals een garage kent een hoger ozb-tarief, soms wel het viervoudige van het tarief voor een woning.

Bovendien is het niet logisch dat de waarde gelijk is gehouden of het moet zo zijn dat de gemeente de toegevoegde waarde van de garage hoog inschat. Met vriendelijke groeten,Zeemeeuw Marius, 01-07-2015Hoe moet de WOZ waarde worden bepaald van een pand in aanbouw? De gemeente slaat ons aan voor de naderhand gerealiseerde commerciële verkoopwaarde terwijl die toestand en de waarde per 1 januari niet is bereikt.

Interieuradvies van J-Line

Navigation

Home

Latest Posts

Vrijstaand Huis Bouwen Prijzen

Published May 08, 24
8 min read

Huis Prefab Bouwen

Published May 03, 24
5 min read

Holle Gewapende Betonwelfsels

Published Mar 28, 24
7 min read